Forside

VEJE TIL FRIVILLIGHED

Selvom stadig flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde kræver konkurrencen om de frivillige helt nye veje og kommunikationsplatforme, hvis det i fremtiden skal være muligt at tiltrække frivillige unge til den diakonale indsats.

 

Folkekirkens diakonale arbejde har en udfordring i at engagere de unge, som har interesse i frivilligt arbejde, men som ikke er opmærksomme på de diakonale opgaver, der kan udføres i regi af Folkekirken. Projektet '10 veje til frivilligt, socialt engagement blandt unge' definerer 10 veje, hvis formål er at styrke den diakonale indsats ved at få flere unge til at tage del i det sociale ansvar for medmennesker, der har svære livsvilkår.

 

 

 

 

FREMTIDSSIKRING AF KIRKEN

Udviklingen af 10 veje til frivilligt engagement kan være med til at styrke og fremtidssikre kirken som naturligt samlingspunkt og kirken vil fortsat kunne tilbyde den unge at være en del af et fællesskab, hvis man som ung ønsker at indgå i frivilligt, socialt arbejde til gavn for de svageste og mest udsatte i samfundet.

 

 

 

 

KONKRETE METODER TIL REKRUTTERING, MOTIVATION OG FASTHOLDELSE

På denne platform finder du og din organisation 10 udviklingsveje til frivilligt, socialt engagement blandt unge. Disse udviklingsveje udgør konkrete metoder til at rekruttere, fastholde og motivere frivillige unge i den diakonale, sociale indsats.

Metoderne sætter særligt fokus på det organisatoriske grundlag hvorpå vi kan rekruttere, motivere og fastholde frivillige og vejene skal også ses som grundlag for at tilrettelægge og afholde konkrete aktiviteter.

Metoderne er udviklet af Kirkens Korshær i samarbejde med konsulenthuset Pluss og en række kirker og kirkelige organisationer.

FRIVILLIGHEDSNETVÆRK

 

Kirkens rolle er, udover forkyndelsen, også at medvirke til at skabe sammenhæng i lokalsamfundet samt at skabe grobund for et styrket lokalsamfund. Der er over de seneste årtier sket en centralisering i Danmark, hvor befolkningstilvæksten og den økonomiske vækst koncentreres omkring de større byer. Parallelt hermed er landdistrikterne i stadig højere grad kendetegnet ved øget afvandring og lukning af arbejdspladser og offentlige institutioner. I nogle distrikter er kirken derfor eneste tilbageværende institution. I disse landsbysamfund bliver kirkens rolle som samlingspunkt og sammenhængskraft endnu tydeligere, da kirken i mange tilfælde har forbindelse til det frivillige foreningsliv i et større eller mindre omfang.

 

10 VEJE TIL FRIVILLIGT, SOCIALT ENGAGEMENT BLANDT UNGE